Dorothy Davies

Dorothy  Davies - Mellow Yellow

Mellow Yellow

Oil on Canvas  
95 x 45 cm